Zadávanie podlimitných zákaziek

Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa. ( výzvu na predkladanie ponúk zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania dňa 14. decembra 2013)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK V PDF

Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa. ( výzvu na predkladanie ponúk zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania dňa 14. decembra 2013)- doplnenie súťažných podkladov

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  V PDF 1

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV V PDF 2

DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV V PDF 3

VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 1

VEREJNÉ OTVÁRANIE PONÚK 17.01.2014

ZRUŠENIE ZADÁVANIA ZÁKAZKY- REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV SBM- II.ETAPA