Verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013.

20.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na nákup snežnej frézy - Merkur Slovakia, Žiar nad Hronom. Hodnota zákazky je 1.832,50 € bez DPH.

12.02.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na nákup automobilu . Hodnota zákazky: 19.998,33 € bez DPH. Dodávateľ: TT-CAR, s.r.o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava.

14.02.2014 - Súťaž návrhov, Handlová

SÚŤAŽ NÁVRHOV VYHLÁSENIE STRANA 1

SÚŤAŽ NÁVRHOV VYHLÁSENIE STRANA 2

SÚŤAŽ NÁVRHOV VYHLÁSENIE STRANA 3

PODKLADY

EXPONÁTY-INTERIÉR, EXTERIÉR-OBRAZOVÁ PRÍLOHA

RELEVANTNÁ ŠTÚDIA

SCENÁR

 VÝKRESY

OBRAZOVÁ PRÍLOHA