Prenájom - Starý zámok

VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Nazdávate sa, že ste dobrým výtvarníkom – maliarom, grafikom, sochárom a pod. – no vaše diela sú nedocenené, respektíve verejnosť o nich nevie? Alebo ste uznávaným majstrom, ale galérie vás v plánoch svojich výstav obchádzajú, alebo na vás zabúdajú, no vy sa chcete priaznivcom výtvarného umenia  častejšie pripomenúť?! Neváhajte teda a využite novú ponuku Slovenského banského múzea a jeho lukratívnych výstavných priestorov v tzv. knižnici na Starom zámku.Slovenské banské múzeum vám pritom môže, na základe vzájomnej dohody a finančnej kompenzácie, materiálne i personálne  pomôcť aj pri inštalácii vašich diel.

Starý zámok: 
výstavná sieň na 1. posch.- (knižnica) s výstavnou plochou 125 m2
– 200 € /14 dní

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

Ak máte záujem o usporiadanie seminára alebo školenia pre svoju firmu alebo klientov, ponúkame Vám priestory Rytierskej sály Starého zámku (maximálna kapacita 80 osôb), knižnice v Starom zámku (maximálna kapacita 80 osôb), kaplnky v Kammerhofe (maximálna kapacita 40 osôb), Siene komorských grófov v Kammerhofe (kapacita 40 osôb) alebo 4 seminárnych miestností v Kammerhofe s celkovou kapacitou cca 160 ľudí.

VÝZNAMNÉ ROKOVANIA A PODPISY ZMLÚV

Banská Štiavnica je mestom, ktorého krása určite očarí aj vašich obchodných partnerov. Ak hľadáte miesto, kde by ste mohli nerušene viesť rokovania, prípadne podpísať významnú zmluvu, ponúkame vám priestor, ktorý poctilo svojou návštevou aj súčasné monacké knieža Albert. Na obchodné rokovania a podpisy významných zmlúv môžte využiť aj Rytiersku sálu Starého zámku.

FIREMNÉ AKCIE, SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE AKCIE

Ak máte záujem zorganizovať pre svojich zamestnancov alebo klientov zaujímavé podujatie spojené so zábavou v izolovanom atraktívnom prostredí, k dispozícii je vám areál Starého zámku, prípadne podľa dohody niektorý z jeho vnútorných priestorov. Ak máte záujem o zostavenie programu, radi vám ponúkneme spoluprácu a pomôžeme sprostredkovať zaujímavý program v historickom šate. V prípade, že máte záujem o zabezpečenie stravovania, múzeum si vyhradzuje právo vybrané akcie, prípadne jedlá odmietnuť z dôvodu ochrany zbierkového fondu. Pre akcie v priestoroch Starého zámku odporúčame z kapacitných dôvodov skupiny do 120 osôb.

Upozornenie: Za žiadosť o rezerváciu priestorov v SBM sa považuje vyplnený Kontaktný formulár. SBM si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o prenájom v prípade, že priestory by boli rezervované za účelom iných aktivít. Za prvú hodinu prenájmu sa považuje hodina, v ktorej začnú prípravné práce v niektorom z priestorov SBM. Záujemca musí v prípade akéhokoľvek prenájmu podpísať zmluvu o prenájme najneskôr 3 dni pred konaním akcie. Nájomca je povinný na základe uzavretej zmluvy uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí počas doby prenájmu. Priestory Rytierskej sály a Knižnice nie sú vykurované počas celého roka. 

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk tel.: 045-694 94 41

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*