Prenájom - Kammerhof

OSLAVY A MENŠIE SVADOBNÉ HOSTINY

Kaplnka v Kammerhofe je vám k dispozícii, ak máte záujem osláviť významné životné jubileum, stretnutie absolventov školy, alebo plánujete menšiu svadbu (odporúčame do 40 osôb). Súčasťou priestoru je aj kuchynka. V prípade záujmu Vám stravu dodá niektorá z banskoštiavnických reštaurácií. Prenájmom kaplnky v Kammerhofe získa vaša oslava výnimočnosť a nerušené historické prostredie. V prípade svadobného obradu v Sieni komorských grófov môžete na svadobnú hostinu využiť napríklad kaplnku Kammerhofu a tak “po suchu” prejsť z poschodia do suterénneho priestoru.

SVADOBNÝ OBRAD
V prípade záujmu o civilný svadobný obrad v priestoroch Kammerhofu je možné využiť  Sieň komorských grófov (maximálne 40 osôb).

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

Ak máte záujem o usporiadanie seminára alebo školenia pre svoju firmu alebo klientov, ponúkame Vám priestory kaplnky v Kammerhofe (maximálna kapacita 50 osôb), Siene komorských grófov v Kammerhofe (kapacita 30 osôb) alebo 4 seminárnych miestností v Kammerhofe s celkovou kapacitou cca 160 ľudí.

VÝZNAMNÉ ROKOVANIA A PODPISY ZMLÚV

Banská Štiavnica je mestom, ktorého krása určite očarí aj vašich obchodných partnerov. Ak hľadáte miesto, kde by ste mohli nerušene viesť rokovania, prípadne podpísať významnú zmluvu, ponúkame vám priestor -  reprezentačnú Sieň komorských grófov v Kammerhofe
Múzeum si vyhradzuje právo sumu navýšiť v prípade záujmu o dodatočné služby (ďalšie stoličky…).

Upozornenie: Za žiadosť o rezerváciu priestorov v SBM sa považuje vyplnený Kontaktný formulár. SBM si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o prenájom v prípade, že priestory by boli rezervované za účelom iných aktivít. Za prvú hodinu prenájmu sa považuje hodina, v ktorej začnú prípravné práce v niektorom z priestorov SBM. Záujemca musí v prípade akéhokoľvek prenájmu podpísať zmluvu o prenájme najneskôr 3 dni pred konaním akcie. Nájomca je povinný na základe uzavretej zmluvy uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí počas doby prenájmu. 

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk      tel.: 045-694 94 51

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*