Prenájom - Kammerhof

SVADOBNÝ OBRAD

SVADOBNÝ OBRAD
V prípade záujmu o civilný svadobný obrad v priestoroch Kammerhofu je možné využiť Sieň komorských grófov (maximálne 40 osôb).

Cena nájmu: 100,00 € (1 hodina )

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk       045-694 94 41

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

Ak máte záujem o usporiadanie seminára alebo školenia pre svoju firmu alebo klientov, ponúkame Vám priestory kaplnky v Kammerhofe (maximálna kapacita 40 osôb), Siene komorských grófov v Kammerhofe (kapacita 30 osôb) alebo 4 seminárnych miestností v Kammerhofe s celkovou kapacitou cca 160 ľudí.

VÝZNAMNÉ ROKOVANIA A PODPISY ZMLÚV

Banská Štiavnica je mestom, ktorého krása určite očarí aj vašich obchodných partnerov. Ak hľadáte miesto, kde by ste mohli nerušene viesť rokovania, prípadne podpísať významnú zmluvu, ponúkame vám priestor -  reprezentačnú Sieň komorských grófov v Kammerhofe
Múzeum si vyhradzuje právo sumu navýšiť v prípade záujmu o dodatočné služby (ďalšie stoličky…).

Upozornenie: Za žiadosť o rezerváciu priestorov v SBM sa považuje vyplnený Kontaktný formulár. SBM si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o prenájom v prípade, že priestory by boli rezervované za účelom iných aktivít. Za prvú hodinu prenájmu sa považuje hodina, v ktorej začnú prípravné práce v niektorom z priestorov SBM. Záujemca musí v prípade akéhokoľvek prenájmu podpísať zmluvu o prenájme najneskôr 3 dni pred konaním akcie. Nájomca je povinný na základe uzavretej zmluvy uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí počas doby prenájmu. 

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk      tel.: 045-694 94 41

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*