Prenájom - Galéria Jozefa Kollára

VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Nazdávate sa, že ste dobrým výtvarníkom – maliarom, grafikom, sochárom a pod. – no vaše diela sú nedocenené, respektíve verejnosť o nich nevie? Alebo ste uznávaným majstrom, ale galérie vás v plánoch svojich výstav obchádzajú, alebo na vás zabúdajú, no vy sa chcete priaznivcom výtvarného umenia  častejšie pripomenúť?! Neváhajte teda a využite novú ponuku Slovenského banského múzea a jeho lukratívnych výstavných priestorov v Galérii Jozefa Kollára na nám. Sv. Trojice, ďalej v susednom Berggerichte a v tzv. knižnici na Starom zámku. Všetky uvedené výstavné priestory si po dohode s odborom marketingu Slovenského banského múzea môžete prenajať za mimoriadne výhodných finančných podmienok až na 1 mesiac. Slovenské banské múzeum vám pritom môže, na základe vzájomnej dohody a finančnej kompenzácie, materiálne i personálne  pomôcť aj pri inštalácii vašich diel.

Cenník: – (cena základného prenájmu pri samostatnej inštalácii vystavovateľom)
(3 miestnosti)

  • máj - september   – 200 € /mesiac
  • október – apríl     – 150 € /mesiac

štuková miestnosť: 

  • máj - september   – 50 € /mesiac
  • október – apríl     – 50 € /mesiac

Ako doplnok k stálej expozícii SBM: 

  • máj - september   – 40 € /mesiac
  • október – apríl     – 40 € /mesiac

Slovenské banské múzeum si v prípade prenájmu výstavných priestorov Galérie Jozefa Kollára vyhradzuje právo prenajať priestory len po predchádzajúcom posúdení kvality vystavovaných diel umeleckým historikom. V prípade všetkých prenájmov  výstavných priestorov si zároveň vyhradzuje právo neumožniť takú prezentáciu diel, ktorá by bola v rozpore s morálnymi, mravnými, estetickými či duchovnými princípmi, rešpektujúc základné zásady slušnosti, dobrých mravov, národnej a rasovej tolerancie a politickej nadstraníckosti!

VÝZNAMNÉ ROKOVANIA A PODPISY ZMLÚV

Banská Štiavnica je mestom, ktorého krása určite očarí aj vašich obchodných partnerov. Ak hľadáte miesto, kde by ste mohli nerušene viesť rokovania, prípadne podpísať významnú zmluvu, ponúkame vám priestor, ktorý poctilo svojou návštevou aj súčasné monacké knieža Albert. Štuková miestnosť Galérie Jozefa Kollára je vhodná pre max. 20 osôb.
Múzeum si vyhradzuje právo sumu navýšiť v prípade záujmu o dodatočné služby (jednoduché občerstvenie, ďalšie stoličky…)

Upozornenie: Za žiadosť o rezerváciu priestorov v SBM sa považuje vyplnený Kontaktný formulár. SBM si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o prenájom v prípade, že priestory by boli rezervované za účelom iných aktivít. Za prvú hodinu prenájmu sa považuje hodina, v ktorej začnú prípravné práce v niektorom z priestorov SBM. Záujemca musí v prípade akéhokoľvek prenájmu podpísať zmluvu o prenájme najneskôr 3 dni pred konaním akcie. Nájomca je povinný na základe uzavretej zmluvy uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí počas doby prenájmu.)

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk      tel.: 045-694 94 51

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*