Prenájom - Galéria Jozefa Kollára

VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Nazdávate sa, že ste dobrým výtvarníkom – maliarom, grafikom, sochárom a pod. – no vaše diela sú nedocenené, respektíve verejnosť o nich nevie? Alebo ste uznávaným majstrom, ale galérie vás v plánoch svojich výstav obchádzajú, alebo na vás zabúdajú, no vy sa chcete priaznivcom výtvarného umenia  častejšie pripomenúť?! Neváhajte teda a využite novú ponuku Slovenského banského múzea a jeho lukratívnych výstavných priestorov v Galérii Jozefa Kollára na nám. Sv. Trojice, ďalej v susednom Berggerichte a v tzv. knižnici na Starom zámku. Slovenské banské múzeum vám pritom môže, na základe vzájomnej dohody a finančnej kompenzácie, materiálne i personálne  pomôcť aj pri inštalácii vašich diel.

Cenník: – (cena základného prenájmu pri samostatnej inštalácii vystavovateľom)
(3 miestnosti)

– 200 € /14 dní

štuková miestnosť: 

- 50 € /14 dní

Ako doplnok k stálej expozícii SBM: 

– 50 € /7 dní

Slovenské banské múzeum si v prípade prenájmu výstavných priestorov Galérie Jozefa Kollára vyhradzuje právo prenajať priestory len po predchádzajúcom posúdení kvality vystavovaných diel umeleckým historikom. V prípade všetkých prenájmov  výstavných priestorov si zároveň vyhradzuje právo neumožniť takú prezentáciu diel, ktorá by bola v rozpore s morálnymi, mravnými, estetickými či duchovnými princípmi, rešpektujúc základné zásady slušnosti, dobrých mravov, národnej a rasovej tolerancie a politickej nadstraníckosti!

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*