PhDr. Jozef Labuda, CSc.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.


labuda.jozef@muzeumbs.sk
+421 (0)907 828 096
Vedecko-výskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Som archeológom, zaoberám sa počiatkami osídlenia a baníctva na Slovensku/Registračné číslo osvedčenia pre archeologické výskumy v SR: 058.3,vydané MK SR/. 
V roku 1995 som na pôde AU SAV v Nitre obhájil dizertačnú prácu na tému Montánna archeológia na Slovensku a získal titul CSc. 
Od roku 1981 sa ťažiskovým výskumom múzea stala lokalita Glanzenberg /aj Staré mesto/, ktorého výsledky môžete vidieť v expozícii Starého zámku, prehliadkou náučného chodníka po lokalite či prečítaním si mojej monografie o nej z roku 2016. Realizujem tiež záchranné archeologické výskumy v zmysle rozhodnutí príslušného Krajského pamiatkového úradu. V súčasnosti som podpredsedom Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti na Slovensku pri AÚ SAV, člen Múzejnej a galerijnej rady pri MK SR. V rokoch 1991 – 1995 a 2001 - 2020 som vykonával i funkciu riaditeľa SBM.

BIBLIOGRAFIA