Mgr. Zuzana Denková, PhD.

Mgr. Zuzana Denková, PhD.

Mgr. Zuzana Denková, PhD.


denkova.zuzana@muzeumbs.sk 
+421907828792
+421(0)456949446
riaditeľka


V múzejníctve aktívne pôsobím 20 rokov. Je to úžasná a pestrá práca s presahom do mnohých oblastí – od vedy a výskumu, cez publikačnú a výstavnú činnosť až po organizovanie kultúrnych podujatí a riadenie projektov. Vo svojej výskumnej práci sa zaoberám najmä každodenným životom baníkov v období socializmu. Hlavným odborným výstupom témy bola dizertačná práca Vybrané aspekty každodenného života baníkov v Banskej Štiavnici v období socializmu, ktorú som obhájila v roku 2016. Venujem sa tiež materiálnej kultúre baníkov (napríklad tradícii aušusníkov, baníckemu odevu, doplnkovým zamestnaniam baníkov či baníckej symbolike). Snažím sa tiež prispievať do aktuálneho diskurzu v oblasti slovenskej muzeografie. Som podpredsedníčkou Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Viacero rokov som sa podieľala na dobrovoľníckej práci v mojom rodnom meste so zameraním na ochranu, zviditeľňovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.

Vízia Slovenského banského múzea

BIBLIOGRAFIA