Mgr. Miriam Lenčová

Mgr. Miriam Lenčová

Mgr. Miriam Lenčová


lencova.miriam@muzeumbs.sk
 
+421 (0)45 694 94 35
Centra marketingu, komunikácie a zelených inovácií, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Som absolventkou kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mojou úlohou je vytvárať virtuálnu identitu Slovenského banského múzea. Prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach nadväzovať  živé, aktualizované  vzťahy a interakcie s verejnosťou. Cieľom je sprístupniť kultúrne dedičstvo a bohatstvo z archívov múzea príťažlivo a zmysluplne. Budovanie pozitívneho imidžu múzea, spolupráce, sieťovanie s ďalšími organizáciami, hľadanie sponzorov a priateľov múzea – to všetko smeruje ku zvýšeniu kultúrneho a hodnotového povedomia verejnosti. Slovenské banské múzeum je atraktívna inštitúcia s množstvom historických budov v správe a s rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý by mal spoznať každý.