Mgr. Mária Janušová

Mgr. Mária Janušová

janusova.maria@muzeumbs.sk  
Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica


Mária Janušová pracuje ako kurátorka v Galérii Jozefa Kollára od polovice apríla 2021. S galériou však spolupracuje už od roku 2018, kedy spolu s Erikom Vilímom kurátorovala XII. Trienále malého objektu a kresby. O rok neskôr spolu s Luciou Tkáčovou v GaJK realizovala projekt Zlaté časy, prostredníctvom ktorého sa začali transformačné procesy inštitúcie. Verí, že v rámci svojho ďalšieho pôsobenia v Galérii Jozefa Kollára bude môcť nadviazať na tieto zmeny a spoločne s galerijným tímom sa im podarí vytvoriť dobre fungujúcu, vizuálne i obsahovo príťažlivú inštitúciu, miesto zážitku pre štiavnické, celoslovenské ako aj zahraničné publikum.