Mgr. Daša Bombjaková, PhD.

Mgr. Daša Bombjaková, PhD.

bombjakova.dasa@muzeumbs.sk 
+421(0)45 694 94 81
Vedecko-výskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica 

 

Do Slovenského banského múzea som nastúpila začiatkom roku 2021, po viac než desiatich rokoch štúdia a práce v zahraničí. Mojou úlohou, v spolupráci s ostatnými členmi vedecko-výskumného centra, je zostaviť výskumnú stratégiu tohto múzea. Pracujem tiež na získaní osvedčenia na vedu a vývoj, ktorý tejto inštitúcii rozšíri možnosti externého financovania a účasti na vedeckých projektoch so slovenskými, ale aj zahraničnými vedeckými inštitúciami.
Avšak, mojou súčasnou vedeckou úlohou je predovšetkým výskum zameraný na aktuálne chápanie múzea. Zaujíma ma pohľad slovenskej spoločnosti na súčasnú rolu múzea, ako inštitúcie, ktorá je tu pre ľudí. Čo je to múzeum? Ako múzeum, v tomto prípade Slovenské banské múzeum, môže čo najlepšie odzrkadľovať potreby súčasnej spoločnosti?

Link na môj web
Profil na ResearchGate