Letná škola v múzeu

Tvorivé dielničky sa v roku 2019 uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

16.-20.júla, 23.-27.júla,6.-10.augusta a 13.-17.augusta 2019

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke v Kammerhofe.