Letná škola v múzeu

Letné tvorivé dielničky sa v roku 2019 uskutočnili v nasledujúcich termínoch: 16.-20.júla, 23.-27.júla,6.-10.augusta a 13.-17.augusta 2019

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke v Kammerhofe v lete v roku 2020.