Interaktívne múzeum - Geobádateľňa

Interaktívny obsah je súčasťou QR codov, ktoré sú umiestnené v Mineralogickej expozícii-Berggericht ako súčasť Interaktívneho múzea. Geobádateľňa, priestor v rámci Mineralogickej expozície, je určený na laboratórne, ale aj zábavné pokusy pre malých i veľkých bádateľov.
Interaktívne múzeum ako súčasť Mineralogickej expozície prezentuje interaktívne prvky (3 D pexeso, Mendelejevova tabuľka prvkov trochu inak, skrinka plná záhadných žiariacich kameňov, ukážka jedovatých kameňov, 3 D kocky reliéfu,…) a mnoho iných jedinečných aktivít.
Novými prvkami obohatená expozícia tak názorne dopĺňa osnovy žiakov základných a stredných škôl v predmetoch Prírodoveda, Prírodopis, Geografia, Chémia alebo Fyzika.

Vstup do GEO Bádateľne je pre školy a školské skupiny možný len prostredníctvom rezervácie vždy na celú hodinu a min. 3 dni vopred. Garantovaný vstup pre verejnosť je vždy v stredu o 13:00 hod. Rezervácie-kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk alebo 045 692 05 35. Srdečne pozývame.
Projekt bol finančne podporený Environmentálnym fondom Slovenskej republiky.

PONUKA-Geobádateľňa pre všetkých,garantované vstupy

PONUKA-Geobádateľňa pre všetkých, garantované vstupy- október 2020

PONUKA PRE ŠKOLY-Geobádateľňa

PONUKA-Interaktívne múzeum-pracovné listy

Obsadenosť expozície

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*