Ing. Magdalena Sombathyová

Ing. Magdalena Sombathyová

Ing. Magdalena Sombathyová


technika@muzeumbs.sk
+421 (0)45 694 94 14, +421(0)915 808 637
Vedecko-výskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Ako čerstvá absolventka Baníckej fakulty, technickej univerzity v Košiciach, som v roku 1986 začala pracovať v Slovenskom banskom múzeu na oddelení banskej techniky, ako odborný pracovník. Práca v múzeu je mnohostranná a tvorivá, poskytuje možnosti vedecky pracovať, realizovať sa vo výstavnej a expozičnej činnosti a tiež tvorivo pracovať s deťmi, venovať sa aktivitám spojeným s environmentálnou výchovou. Všetky tieto aktivity sú súčasťou môjho pracovného života v SBM a vďaka tomu sprístupňujem problematiku baníctva rôznorodým spôsobom. V roku 2021 to už bude 35 rokov pôsobenia v múzeu, kde som počas rokov 1999-2020, bola vedúcou oddelenia banskej techniky, zástupkyňou riaditeľa (2007,2018-20), po reorganizácii štruktúry múzea a vzniku Odboru múzejných činností jeho vedúcou (2012 -2020) a v rámci novej štruktúry múzea (2021) som kurátorom  fondu banskej techniky.

Odborné aktivity a bibliografia