04.03.2019 Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas vyhlásená!

21. ročník výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou

Slovenské banské múzeum – Galéria  Jozefa  Kollára v Banskej Štiavnici,

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica,

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica

vyhlasujú

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

MY SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: Máme plán B?

Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán?

Čo môžeme urobiť každý deň?

Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť.

Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom  a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život.

Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov  či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. 

Podmienky súťaže:

PROPOZÍCIE

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :           

  1. žiaci MŠ
  2. žiaci I. stupeň ZŠ
  3. žiaci II. stupeň ZŠ
  4. žiaci I. stupňa ZUŠ
  5. žiaci II. stupňa ZUŠ
  6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov...)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu,

adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 22.3.2019

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 11.4.2019 o 11.00 hod.,

Vo výstavných priestoroch Berggerichtu,  Námestie Sv.Trojice  č.6, Banská Štiavnica.

Výstava potrvá do 16.júna.2019.  

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, ul. Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

045/6913431, 0918 990 449

galeria@muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

Článok môžete komentovať ...