05.02.2020 Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas vyhlásená!

22. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou.

Slovenské banské múzeum – Galéria  Jozefa  Kollára v Banskej Štiavnici,

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica,

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica

vyhlasujú

XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

MY SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka:

MODRÁ PLANÉTA HORÍ – NESTAČÍ ČAKAŤ!

Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Čo môžeme urobiť každý deň?

Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť.

Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom  a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život.

Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov  či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. 

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :           

  1. žiaci MŠ
  2. žiaci I. stupeň ZŠ
  3. žiaci II. stupeň ZŠ
  4. žiaci I. stupňa ZUŠ
  5. žiaci II. stupňa ZUŠ
  6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov...)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 17.4.2020

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 19.5.2020 o 11.00 hod., vo výstavných priestoroch Berggerichtu,  Námestie Sv. Trojice  č.6, Banská Štiavnica.

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Kontakt:  Galéria J. Kollára, 045/6913431, 0918 990 449, galeria@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

PROPOZÍCIE V PDF

Článok môžete komentovať ...