06.02.2018 Výstava Tomáš Klepoch-OBSERVER,16.február-15.apríl 2018,Galéria J.Kollára

Tomáš Klepoch: OBSERVER Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice … Continue reading

Tomáš Klepoch: OBSERVER

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8 Banská Štiavnica

Vernisáž: 16.2.2018 – 17.00 hod

Kurátor: Diana Klepoch Majdáková

Výstava potrvá do: 15.4.2018

utorok – sobota: 8.00 – 16.00

Dejiny ľudskej civilizácie sú zaznamenávané prostredníctvom veľkých a významných udalostí, činov, stavieb či artefaktov. Tomu podlieha i spôsob, akým pristupujeme k ich uchovávaniu pre ďalšie generácie. Muzeálna prax často stojí na archivovaní a vystavovaní rôznych rekordov a kuriozít. Tomáš Klepoch však vystavuje banality. Zámerne odstupuje od videného a stavia sa do roly nezávislého pozorovateľa – observera.

Výstava je výsledkom dlhodobejšieho umeleckého prieskumu s výstupmi v rôznych médiách a výtvarných technikách. Autor zozbieraný obrazový materiál spracoval v rozsiahlej umeleckej kolekcii pozostávajúcej z grafických listov – linorytov, veľkorozmerných drevorezov, kresieb, objektov a inštalácií.

Ústrednou postavou Klepochovho projektu “Observer” je absolútny cudzinec – návštevník z vesmíru, ktorý našu planétu a jej obyvateľov skúma lakonicky a bez nadšenia. Vyberie si okrajovú tému ľudských prejavov v prostredí mimo veľkých centier – na dedine či v prírode. Nezaujímajú ho maľované kostolíky, ale svojpomocné prístrešky pre autá. Nezaznamenáva domy, ale ich zadné a skryté dvory. Nekochá sa scenériou hôr, mapuje ľudské odpadky visiace na stromoch či zarastené trávou. Svoj vedecký výskum plánuje svojim mimozemským vedeckým súkmeňovcom predstaviť ako súbor artefaktov a zaznamenaných situácií, ktoré náš druh možno (a možno nie) odlišujú od mnohých iných podobných druhov v známom vesmíre. Na základe tohto príbehu Klepoch volí formu výberu a pozorovania lokalít – robí tak zdiaľky, cez kruhový hľadáčik ďalekohľadu, sám ako nepozorovaný a nepozvaný hosť.

Tomáš Klepoch /*1981, Bratislava/ je absolventom VŠVU Bratislava. Študoval v ateliéri Roberta Jančoviča, Ivana Csudaia a Pavla Chomu. Vo svojej tvorbe sa ťažiskovo venuje grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Vystavuje doma aj v zahraničí svoje autorské projekty, zúčastňuje sa aj skupinových výstav.

Článok môžete komentovať ...