23.11.2021 Výstava Lucia Kupcová a Tsudoi Masuda: PRASKLINY

Namáhanie povrchu dokáže vytvoriť zvuk, ktorý nás v prvom momente prekvapí. Okamžite s nami rezonuje a zároveň signalizuje, že sa niečo zmenilo. 

Lucia Kupcová a Tsudoi Masuda: PRASKLINY 
Kurátorka: Nina Vidovencová 
Vernisáž: 17.12.2021, 18:00
Trvanie výstavy: 18.12.2021 - 10. 4. 2022 

Namáhanie povrchu dokáže vytvoriť zvuk, ktorý nás v prvom momente prekvapí. Okamžite s nami rezonuje a zároveň signalizuje, že sa niečo zmenilo. Predstavíme si mierne posunutie, náhle oddelenie, poškodenie alebo len vznik priestoru pre čosi nové. Možno, ale ide o zmenu, ktorá sa prirodzene deje a cyklicky opakuje. Výraznejšie spozornieme, až keď sa pred nami objaví vizuálna línia. Prasklina, ktorú si letmo povšimneme, ale napriek jej prítomnosti jej nevenujeme hlbšiu pozornosť. A precitneme, až keď ju fyzicky ucítime. Zmenou pohľadu zrazu vnímame okolo nás neistý povrch plný čiar, ktoré sa vzájomne prehlbujú. Strácame sa v nich a nechávame sa nimi pohltiť. Pozorujeme medzery utvárajúce celok a súčasne oddeľujúce rôzne novovzniknuté povrchy. Ukazuje sa nám prostredie, ktoré je iné a už ho nedokážeme vrátiť do pôvodného stavu. Možno ak odstránime momenty tlakov, tak ho dokážeme ešte zachrániť. Vieme oživiť čo bolo zabudnuté, neviditeľné a utláčané do pozadia. A ešte stále môžeme byť schopní a schopné si vybudovať vzájomný vzťah, otvoriť sa a prispôsobiť sa aktuálnemu momentu, aj za cenu vzájomného praskania.
Text: Nina Vidovencová 
 

Článok môžete komentovať ...