10.12.2019 Výstava Ecce terra... (Hľa krajina ...), 3.12.2019, Berggericht-výstavné priestory

Výstava venovaná zmene banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje pozvať na novú výstavu v budove Berggerichtu (geologicko-mineralogická expozícia SBM), ktorej hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia. Na výstave sú prezentované kópie starých banských máp (z archívnych fondov: MV SR, SNA – Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici), originálne veduty SBM, na ktorých sú zachytené panoramatické pohľady na jednotlivé lokality spolu s vyobrazeniami banských a hutníckych objektov na povrchu a tiež banského podzemia.

V súvislosti s rozvojom fotografie a ďalším vývojom v zaznamenávaní krajiny v priebehu 19.-20. storočia, sú vystavené aj čierno-biele fotografie a albumy fotografií najvýznamnejších fotografov žijúcich a tvoriacich v Banskej Štiavnici v období I. ČSR až 70. rokov 20. storočia ako napr.: Františka Mareša, F. Ľudovíta Kovácsa, Viliama Ladzianskeho, Sergeja Protopopova a Ester Plickovej. Medzi exponátmi si návštevníci môžu pozrieť aj viaceré dobové časopisy a tlačoviny z pozostalosti Sergeja Protopopova, ktoré na výstavu spolu s viacerými fotoaparátmi a kinokamerami zapožičal jeho syn Ing. Vladimír Protopopov.  Svoju fotografickú tvorbu predstavuje aj známy banskoštiavnický fotograf Ing. Lubomir Lužina. Porovnáva staré fotografie, na ktorých sú zachytené už dnes neexistujúce banské a hutnícke objekty, resp. priestory, ktoré ešte neboli zastavené súčasnou zástavbou s fotografiami súčasnej Banskej Štiavnice a tak zachytáva zmeny mesta a krajiny.

Pozornosť je venovaná aj architektonicko-stavebným výskumom vybraných objektov v centre mesta, ktoré boli realizované študentmi Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a tiež študentmi Strednej priemyselnej školy Samuela  Mikovíniho počas jesenných multidisciplinárnych workshopov na tému románska a gotická architektúra Banskej Štiavnice počas rokov 2018-2019. Okrem posterov k jednotlivým domom, na ktorých je vysvetlený vývoj daného objektu, sú vystavené aj výstupy študentov v podobe modelov jednotlivých domov a tiež v podobe prezentácií. Zároveň sú návštevníkom premietané krátke prezentácie a filmy o banskom podzemí v banskoštiavnickom regióne v spolupráci s Katedrou geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici a tiež krátky film o histórii a premenách mesta z tvorby Ing. Vladimíra Protopopova.

Počas trvania výstavy prebieha súťažný kvíz. Návštevníci sa môžu zapojiť do súťaže vyplnením  súťažných otázok. Každý mesiac budú vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú od Slovenského banského múzea hodnotné publikácie.

Výstava je pre verejnosť otvorená od 3.12.2019 a potrvá do 31.3.2020.

Mgr. Adriana Matejková, PhD., kurátorka výstavy

kontakt: 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...