13.08.2019 VÝSTAVA: ANABELA ŽIGOVÁ-SUPER POCIT, Galéria J. Kollára, od 16.augusta 2019

Slovenská vizuálna umelkyňa prichádza do Štiavnice s projektom “Super pocit”.

BANSKÁ ST A NICASlovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára pozývajú na vernisáž výstavy Anabela Žigová- Super pocit v piatok 16. augusta 2019 o 18:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

Prineste si so sebou: PAPIERE, FOTKY, TLAČOVINY, NOVINY, ČASOPISY. Budeme z papiera vytvárať hromadným skartovaním hniezdo - inštaláciu.

Slovenská vizuálna umelkyňa žijúca momentálne v Prahe Anabela Žigová, ktorá sa pohybuje na poly konceptuálneho, angažovaného umenia prichádza do Štiavnice s projektom “Super pocit”, ktorý situuje do priestoru Galérie Jozefa Kollára. Tu na prvom poschodí vytvára zázemie pre deti, dospelých, ktorých aktivuje k prejavom ústiacim do super pocitu. Sama autorka hovorí: ”Super pocit je to najsilnejšie detské, to dobro, ktoré máme v sebe, z ktorého pramení autentická sila. Super pocit pracuje s nenásilím”. Tento angažovaný princíp, ktorý netaktizuje a oslovuje každého je pre projekt zásadný.

Rezidencia autorky a sprievodné akcie sú súčasťou projektu EDU AIR, ktorý v rámci Mesta kultúry 2019 organizuje Banská St a nica Contemporary v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica za finančnej podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Článok môžete komentovať ...