13.01.2021 Výborná správa!

Úspešný a oceňovaný výstavný projekt „Príbeh značky PLETA“ už má aj katalóg.

Výborná správa!

Úspešný a oceňovaný výstavný projekt „Príbeh značky PLETA“ už má aj katalóg. Kurátor projektu Daniel Harvan v 140 stranovej publikácii mapuje nielen históriu Plety, ale približuje aj kontexty, staršie dejiny fenoménu textilného priemyslu v Banskej Štiavnici. Publikácia je prešpikovaná unikátnym obrazovým materiálom. Plasticky predstavuje obraz podniku. Zlaté časy Plety, aj jej postupný úpadok. Krásne modelky aj sústredené, precízne pletárky a šičky. Progresívne pletacie technológie. Teší nás, že na projekte spolupracovali Slovenské banské múzeum a Mesto Banská Štiavnica, ale aj mnoho bývalých pracovníkov Plety. Vďaka spoločnému zanieteniu sa dôležitá časť predmetov a dokumentov dostala aj do zbierkového fondu múzea. Kultúrna vrstva, spojená s mladšou históriu Banskej Štiavnice – s Pletou, tak neostane len sentimentálnou spomienkou, ale aj dôležitou a chránenou časťou kultúrneho dedičstva mesta.

Článok môžete komentovať ...