09.05.2024 Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2023

Slovenské banské múzeum pozýva na verejný odpočet Výročnej správy za rok 2023, ktorý sa uskutoční 21.5.2024 v Kammerhofe.

Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2023 sa uskutoční 21. mája 2024 v čase 10:30-12:00 hod. v Kancelárii riaditeľa v Kammerhofe.

POZVÁNKA

VÝROČNÁ SPRÁVA

Článok môžete komentovať ...