02.06.2021 Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2020.

Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2020 sa uskutoční 17. júna 2021 v čase 9:00-12:00 hod.

Výročná správa za rok 2020

Článok môžete komentovať ...