02.11.2018 Stretnutie generácií 2018

Jubilejný desiaty ročník podujatia STRETNUTIE GENERÁCIÍ v Starom zámku

Slovenské banské múzeum usporiada dňa 27. novembra 2018 jubilejný desiaty ročník podujatia STRETNUTIE GENERÁCIÍ, ktoré sa uskutoční v atraktívnom prostredí Rytierskej sály Starého zámku. Tradičné stretnutie juniorov a seniorov prinesie okrem vzdelávacej časti, pozostávajúcej  z návštevy aktuálnej výstavy v Galérii Jozefa Kollára, aj posedenie pri pestrom kultúrnom programe.

Podujatie začína o 9 00 hod. na Námestí Sv. Trojice. Zúčastnení sa presunú na aktuálnu výstavu pedagógov Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici inštalovanú v priestoroch Galérie Jozefa Kollára. Po prehliadke výstavy sa hostia presunú do Rytierskej sály Starého zámku.Tu budú môcť zhodnotiť prácu študentov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorí sa budú prezentovať formou prípravy stolovania a občerstvenia.

Bohatý kultúrny program zabezpečia deti z Materskej školy na ulici 1. mája (členovia súboru Permoník), žiaci Základnej školy Jozefa Horáka, študenti Gymnázia Andreja Kmeťa, členovia Živeny, Denných centier seniorov z Banskej Štiavnice a zo Štefultova a členovia Únie nevidiacich a slabozrakých. Na záver akcie bude vyžrebovaná bohatá tombola.

Podujatie STRETNUTIE GENERÁCIÍ je organizované s finančným príspevkom Mesta Banská Štiavnica. Sponzorsky ho podporili Potraviny ERNEK a Zelovoc pani Szegéňovej, ktorým aj touto cestou ďakujeme.

Slovenské banské múzeum-Oddelenie histórie

staryzamok@muzeumbs.sk, 045/694 94 72

Článok môžete komentovať ...