13.11.2023 Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2024. 

Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva lokality UNESCO. 

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sa aktívne angažujú a kultivujú verejný diskurz.

Program je určený pre odborníkov a odborníčky z rôznych oblastí:
    z oblasti humanitných odborov:
•    antropológia, archeológia, archívnictvo, kunsthistória, história, etnológia, kulturológia, pedagogika, masmediálne štúdiá
    z oblasti technického zamerania:
•    architektúra, banská technika, ekológia, geológia, informatika
    z oblasti umenia:
•    vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod. 
    študenti a študentky vysokých škôl

Téma rezidenčného programu na rok 2024: 
MÚZEUM V ČASE KLIMATICKEJ ZMENY 
1.    Ekologické zásady pri tvorbe expozícií a výstav v čase klimatickej krízy.
2.    Environmentálna výchova a múzejná pedagogika.
3.  Ekologické prístupy k ochrane zbierok (preventívna ochrana, konzervovanie, udržiavanie vhodných klimatických podmienok v depozitároch, ekologická a ekonomická náročnosť úloh súvisiacich s ochranou zbierok).
4.  Komunikačné a marketingové stratégie múzeí a galérií – nové výzvy pre kultúrne inštitúcie a ich prezentáciu na sociálnych sieťach, komunikácia naratívu klimatickej krízy.
5.    Môže byť prevádzka historických pamiatok ekologická? Znižovanie energetickej náročnosti: teória, stratégie a prax.
6.    Terra Banensium - Zem baníkov v zbierkach SBM – krajinný celok zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Pracovný jazyk: slovenčina, angličtina
Deadline výzvy: 30.november 2023
Zverejnenie výsledkov: 15. december 2023

Kontakt: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica, sbm@muzeumbs.sk ,+421 45/694 94 45, www.muzeumbs.sk

Viac informácií: https://www.muzeumbs.sk/sk/forum-for-museum

Článok môžete komentovať ...