15.08.2022 PRACOVNÁ PONUKA: LEKTOR/KA V GALÉRII JOZEFA KOLLÁRA

Slovenské banské múzeum hľadá lektora/lektorku do Galérie Jozefa Kollára s nástupom od 5.9.2022

Ponuka práce
Pracovné miesto :         lektor – sprievodca v Galérii J. Kollára
Deň nástupu :         5.9.2022
Miesto výkonu práce :     Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Požadované vzdelanie :     Stredoškolské s maturitou
Trieda :            5
Plat:                720 – 820 eur + príplatky za soboty a nedele
Osobný príplatok                80,- eur
Všeobecné spôsobilosti    
•    zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, dodržiavanie termínov,
•    komunikatívnosť, 
•    kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa,
•    samostatnosť a diskrétnosť, 
•    bezúhonnosť
•    tímová práca
•    práca cez víkend a sviatok
•    ovládanie cudzieho jazyka
Popis práce
    
1.    Samostatne vykonáva lektorskú činnosť na pracovisku. 
2.    Samostatne tvorí, resp. v spolupráci s odbornými pracovníkmi múzea organizuje a zabezpečuje realizáciu edukačných a spoločensko-kultúrnych akcií v expozícii, v súlade s Plánom hlavných úloh SBM. 
3.    Samostatne tvorí nové edukačné programy a  nadväzuje spoluprácu so školami na území mesta. 
4.    Vykonáva administratívne práce súvisiace s pravidelným predkladaním týždenných, mesačných hlásení (návštevnosť, klimatické podmienky, komisionálny výber a odvod poplatkov).
5.    Uskutočňuje a kontroluje predaj vstupeniek, propagačného materiálu a suvenírov. 
6.    Kontroluje a dopĺňa oznamy a texty pre návštevníkov múzea, vedie evidenciu významných návštev múzea.  
Zamestnanecké benefity
•    pravidelná mzda,
•    príspevok na stravovanie,
•    Priepustky: 7/ročne/na seba,
•    Priepustky:7/ročne/sprievod/dieťa/rodič,
•    pracovné voľno „CH“ 1 deň mesiac na deti do 10 rokov veku,
•    pracovné voľno „F“ 1 deň za štvrťrok na starostlivosť o rodičov, 
•    doplnkové dôchodkové sporenie, 
•    priateľský kolektív
Požadované doklady
•    žiadosť o prijatie,
•    profesijný životopis,
•    motivačný list,
•    doklad o ukončenom vzdelaní.
Žiadosti so životopisom zasielať na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammehofská 2, 969 01 Banská Štiavnica alebo mailom na: sbm@muzeumbs.sk 
Informácie na čísle : 045/6949411
 

Článok môžete komentovať ...