22.03.2023 Pomôžte múzeu zachrániť kultúrne dedičstvo Slovenska

Ničivý požiar v Banskej Štiavnici masívne zasiahol budovu Slovenského banského múzea, Berggericht, v ktorom sídli mineralogická expozícia a 26 tisíc geologických zbierkových predmetov.

Oheň sa dlho nedarilo zahasiť, preto stihol napáchať obrovské škody. V budove okrem expozície sídli Inforcentrum, Michal Štôlňa a Antikvariátik.

Vedľa budovy Berggerichtu stojí Galéria Jozefa Kollára, ktorá bola z dôvodu ohrozenia vzácnych umelecko-historických predmetov kompletne evakuovaná. Umelecké diela sú vďaka mobilizácii zamestnancov múzea a veľkej pomoci dobrovoľníkov v bezpečí. Galériu požiar nezasiahol.

Momentálne stále prebieha evakuácia zbierkových predmetov z Berggerichtu.
Celkový rozsah napáchaných škôd zatiaľ nepoznáme, ale môžeme skonštatovať, že z pohľadu fungovania kultúrnej a pamäťovej inštitúcie sú devastačné.

Ďakujeme všetkým za pomoc a solidaritu v týchto ťažkých chvíľach.
Podporiť nás môžete vo verejnej zbierke na: https://www.donio.sk/stiavnica/pomozte-muzeu-zachranit-kulturne-dedicstvo-slovenska?fbclid=IwAR2jFCBNIW-pzfiOUsiVUnuhbsz2Xhr2k_kHZ1ijPiwXiL4qGS8BymfbV9g 

Článok môžete komentovať ...