20.09.2018 PODUJATIA 2019

Kalendárium pripravovaných podujatí v expozíciách SBM.

Geobádateľňa- garantovaný vstup pre verejnosť

marec-apríl 2019, vždy v stredu o 13:00 hod.

Info: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045/692 05 36

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. Sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

 

Prázdniny v múzeu-Dielnička v Kammerhofe

7.,8.marec 2019, vždy od 12:00 do 16:00 hod.

Info: enviro@muzeumbs.sk, 045/694 94 51

Dilenička-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

 

Tvorenie v Dielničke v Kammerhofe

13.marec 2019, od 14:00 do 16:00 hod.

Info: enviro@muzeumbs.sk, 045/694 94 51

Dilenička-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

 

Prázdniny v múzeu-expozícia Baníctvo na Slovensku-KAMMERHOF DEŤOM

6.marec 2019, o 14:00 hod.

Info: hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18

Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

 

,, Tvorivé dielne v Ekodielničke”

január-marec 2019

Rezervácie: 046/542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeubs.sk

Ekodielnička, SNP 25 , Handlová

 

Svetový deň vody v Kammerhofe

22.marec 2019, o 9:00 do 15:00 hod.

Info: hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18

Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

 

Svetový deň vody v Handlovej

22.marec 2019

Rezervácie: 046/542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeubs.sk

Expozícia Handlová, SNP 25 , Handlová

 

Veľkonočné tvorenie v Dielničke

12.-13.apríl 2019, 13:00-17:00 a sobota 9:00-17:00

Info: enviro@muzeumbs.sk, 045/694 94 51

Dilenička-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

 

,, Veľká noc v múzeu”

15.-19.apríl 2019

Rezervácie: 046/542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeubs.sk

Ekodielnička, SNP 25 , Handlová

 

Noc múzeí a galérií 2019 v SBM

18.máj 2019

Program: www.muzeumbs.sk 

 

Festival kumštu remesla a zábavy

24.-25.máj 2019

Info/Predajcovia: enviro@muzeumbs.sk 

Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Článok môžete komentovať ...