25.06.2021 Piesky mikrosveta

Veľká sála 

Piesky mikrosveta
Vystavujúci umelci: 
Petr Jambor, Jakub Němec, Jakub Roček, Michal Žilinský
Spolupráca/zvuk: Tomáš Moravanský (Panáčik) @institutinstitut
Kurátorka výstavy: Marianna Brinzová
Spolukurátor: Jakub Roček
Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Vernisáž/Otvorenie výstavy: piatok 25. 6. 2021 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 26. 6. 2021 – 26. 9. 2021
Otváracie hodiny: ST – NE: 9.00 – 17.00

Piesky mikrosveta je výstavný projekt prezentujúci voľné zoskupenie českých a slovenských autorov – Petra Jambora, Jakuba Němca, Jakuba Ročka a Michala Žilinského, ktorých spája absolvované štúdium v Ateliéri kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT) v Brne. Projekt bol do výstavného plánu galérie Jozefa Kollára (GaJK) v Banskej Štiavnici zaradený na základe výsledkov otvorenej výzvy ešte z roku 2019. Pandémia realizáciu projektu značne posunula, a to až do roku 2021, kedy sa vykreovala konečná podoba výstavy, ktorá od roku 2019 prechádzala výraznejšími zmenami. Autori si k finálnej podobe svojej intervencie v GaJK prizvali hosťa – vizuálneho umelca Tomáša Moravanského.

Výstava Piesky mikrosveta pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Názov Piesky mikrosveta vychádza z predstáv/idey autorov o akomsi novom zriadení sveta, ktoré nastalo po súčasnej globálnej kríze. Dej nás vedie až za horizont dejín nového zriadenia, ktoré pravdepodobne taktiež nevydržalo a ukončilo svoju púť. Priestor výstavy/intervencie sa stal posledným priestorom na zemi, kde zostali aké-také fragmenty rozbitej civilizácie. Umelci však status quo a to, čo k nemu viedlo príliš nekritizujú, práve naopak, skôr sa mu odovzdávajú s pátosom jednej z mnohých predstáv o lokálnom konci sveta. Citujúc obsah a formu mainstreamových filmov 90. rokov 20. storočia vizualizujú predstavu mediálnej kampane vzniknutej počas ponorkovej choroby z nánosov spomienok na pop-mediálnu minulosť. Z toho, čo z krehkej ľudskej histórie ostalo, vydestilovali skôr akýsi kŕč, úškľabok a pachuť v ústach. Naša veľkolepá stopa sa tým zredukovala na tichý výkrik do prázdna...

Lajtmotívom výstavy alebo jej východiskovým (zatiaľ fiktívnym) bodom sa stala téma uplynulej ekologickej katastrofy. Tá sa v príbehu Pieskov mikrosveta stala počiatkom všetkých nových mikrosvetov a mikropríbehov štartujúc tak ich svojbytnú existenciu.

Rozprávanie o Pieskoch mikrosveta sa teda začalo odvíjať na pozadí potichu tikajúcich hodín globálnej bomby, keď sme sa v značnom zhone pokúšali nájsť východisko z neutešenej situácie. Už vtedy sme vedeli, že konzumná kultúra v globalizovanom svete stavia jednotlivca, jeho subjektívny záujem, zisk a túžbu nad záujem kolektívny a udržateľný, a že raz na to doplatíme. Až fatálna zmena klímy ohlásila koniec globálnemu uvažovaniu, najmä z pohľadu trhu. V staronovom, neustále aktualizovanom pocite klimatickej depresie vznikla naša spoločná predstava lokálnych sebestačných jednotiek – mikrosvetov, ktoré sa postupne osamostatnili, no i tak neprestali navzájom súperiť o moc. Nepoučili sa. Tento nekonečný boj tiahnúci sa naprieč všetkými storočiami a kultúrami sa už ale odohrával s vedomím, že svet bol v minulosti až príliš pevne spútaný globálnou sieťou. Značne akcelerovaná spoločnosť žijúca na extrémne vysoký dlh hmoty i energie sa v jednom okamihu pokúsila prudko šliapnuť na pedál a zabrzdiť... Čo sa však stalo potom?

Piesky mikrosveta sa stali reprezentáciou momentu, keď zákon zachovania hybnosti po zatiahnutí brzdy zapôsobil na každého aktéra inak. Mnohí z nás tak mohli zahliadnuť koniec. Alebo to z perspektívy toho, čo nás ďaleko presahuje, bude nový začiatok?

Slovenská televízia uvádza jednodielny dokumentárno-výstavný cyklus Piesky mikrosveta
Hrajú:
Petr Jambor (*1988, CZ)
Absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brne (2018). Vo voľnej tvorbe sa venuje prevažne objektom. Je víťazom ceny Best book design from all over the world, 2017.
Jakub Němec (*1990, SK/CZ)
Absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brne (2018). Je to novomediálny umelec pracujúci najmä s médiom inštalácie a objektu. Pochádza zo Slovenska, ale už dlhšie obdobie žije a tvorí v Brne.
Jakub Roček (*1989, CZ)
Absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT (2016). Venuje sa 3D animácii, videu, inštalácii, grafike a objektu. Okrem voľnej tvorby učí na strednej umeleckej škole v Prahe.
Michal Žilinský (*1992, SK/CZ)
Absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brne (2018). Zaoberá sa digitálnou animáciou, kresbou a inštaláciou. Je víťazom súťaže pohyblivých obrazov – Iné Vízie SK, 2018 a 2019. Pôsobí v Čechách aj na Slovensku.
Tomáš Moravanský (*1991 SK/CZ)
Doktorand na Katedre teorie a dějin umění, FaVU VUT v Brne. Tvorí na poli galerijných inštalácií, intervencií do verejného priestoru, pohyblivého obrazu, zvuku, hudobnej produkcie, fyzického divadla a tanca. Je spoluzakladateľom intermediálnej skupiny INSTITUT INSTITUT.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.
Partnerom projektu je Banská St a nica contemporary.
Spoluorganizátormi projektu sú Slovenské banské múzeum a Galéria Jozefa Kollára.

Foto: Lubomír Lužina  Postprodukcia: Jakub Roček

Článok môžete komentovať ...