04.06.2018 Medzinárodný deň životného prostredia v SBM, 5.6.2018.

Slovenské banské múzeum oslávi Medzinárodný deň životného prostredia v utorok 5.6.2018 prostredníctvom finisáže XX.ročníka výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas v Galérii Jozefa Kollára,tvorivými dieľňami v Dielničke v Kammerhofe,rozprávky v Kammerhofe a tvorením v Ekodielničke v Handlovej.

Článok môžete komentovať ...