21.01.2022 Medzinárodná konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve

Medzinárodná konferencia “Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve”, ktorá sa uskutoční 7.-8.októbra 2022.

Slovenské banské múzeum v spolupráci so Slovenským národným archívom, špecializované pracovisko Slovenský banský archív Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu “Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve”, ktorá sa bude konať pri príležitosti 300. výročia použitia prvého atmosférického parného stroja v stredoeurópskom baníctve.

Konferencia sa bude konať v meste Banská Štiavnica, od 7. do 8. októbra 2022. Rokovacím jazykom bude angličtina. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

1.cirkulár - informácie

INFORMATION

Článok môžete komentovať ...