13.04.2022 "Kollárova Štiavnica očami detí", 13. apríl 2022.

V Galérii Jozefa Kollára sme po dvojročnej prestávke opäť oživili obľúbený projekt "Kollárova Štiavnica očami detí", 13. apríl 2022.

V Galérii Jozefa Kollára sme po dvojročnej prestávke opäť oživili obľúbený projekt "Kollárova Štiavnica očami detí", do ktorého sa v priebehu niekoľkých predchádzajúcich rokov zapájali žiaci a žiačky banskoštiavnických základných škôl. Vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu bol dňa 13.4.2022 projekt zrealizovaný v menšom formáte a v inovovanej verzii pod názvom "Kollárova Štiavnica". Jeho novú formu si pilotne vyskúšali žiaci ZŠ J. Kollára.

Tohtoročné podujatie nebolo súťažou. Prostredníctvom kreatívneho výtvarného dialógu s originálnymi dielami Jozefa Kollára vytvorili deti priamo v expozícii diela a dielka, do ktorých pretavili svoj názor a cítenie. 

Tohtoročnou Kollárovou Štiavnicou sme si pripomenuli 123. výročie narodenia banskoštiavnického rodáka – Jozef Kollár sa narodil 8.3.1899 v nádhernom ročnom období prebúdzajúcej sa prírody. K prírode mal blízko, čo zviditeľnil vo svojom celoživotnom diele. Okrem spomienky na výročie narodenia Jozefa Kollára sa touto aktivitou GaJK pripojilo k environmentálnym aktivitám Slovenského banského múzea. 

Spolu 21 detí, od prvého po deviaty ročník, v Kollárových obrazoch objavovali prírodné živly – zem, voda, vzduch, oheň – a tematicky s nimi pracovali. Bolo iba na nich, ktorý obraz si vyberú a ako nanesú na papier to, čo v nich pri pohľade na Kollárove obrazy najviac rezonovalo. Výsledkom tvorby žiakov a žiačok ZŠ Jozefa Kollára boli nové diela, ktoré sa na jeden mesiac stali súčasťou stálej expozície Jozefa Kollára.

Článok môžete komentovať ...