18.01.2023 Hľadáme Pracovníka vlastnej ochrany - koordinátora

Slovenské banské múzeum hľadá pracovníka vlastnej ochrany - koordinátor s nástupom od 1. apríla 2023.

Ponuka práce

Pracovné miesto :                           pracovník vlastnej ochrany - koordinátor
Deň nástupu :                                 1.4.2023
Miesto výkonu práce :                    Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Pracovné miesto vhodné :             aj pre zdravotne postihnutého
Požadované vzdelanie :                 stredoškolské s maturitou
Trieda :                                           3
Plat:                                                670 – 803,- eur podľa odpracovaných rokov
Osobný príplatok :                         po odpracovaní troch mesiacov
Príplatky :                                      soboty, nedele, sviatky, nadčas
Cudzí jazyk :                                 nie

Všeobecné spôsobilosti :                  
1. Preukaz odbornej spôsobilosti typ S
2. Znalosť zákona 473/2005 zákon o súkromnej bezpečnosti
3. Práca s počítačom – Word, Excel, internet, mail
4. Komunikácia / manažovanie členov vlastnej ochrany/
5. Prezentovanie
6. Tímová práca
7. Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa
8. Spoľahlivosť
9. Zodpovednosť

Popis práce                              
1.    Zabezpečenie činnosti vlastnej ochrany, koordinácia práce členov vlastnej ochrany.
2.    Dozor a ochrana budov a zbierkových fondov v objektoch SBM, usmerňovanie ľudí v priestoroch múzea, ochrana  verejného priestoru s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
3.    Zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže oznamovať iným osobám.

Zamestnanecké výhody, benefity
1.    Príspevok na stravovanie.
2.    Pracovné voľno „CH“ 1 deň mesiac na deti do 10 rokov veku.
3.    Pracovné voľno „F“ 1 deň za štvrťrok na starostlivosť o rodičov.
4.    Doplnkové dôchodkové sporenie.
5.    Priateľský kolektív.

Požadované doklady: 
1.    Preukaz odbornej spôsobilosti typ S
2.    Žiadosť o prijatie.
3.    Profesijný životopis.
4.    Doklad o ukončenom vzdelaní.

Žiadosti so životopisom zaslať na adresu : Slovenské banské múzeum
                                                                    Kammehorská 2
                                                                    969 01 Banská Štiavnica
Alebo mailom na adresu : mzdy@muzeumbs.sk
Žiadosti zasielať do 20.februára 2023
Informácie na čísle  045/6949411

Článok môžete komentovať ...