27.03.2018 Fotoreprtáž-Svetový deň vody v Kammerhofe

SVETOVÝ DEŇ VODY 2018 v SBM Téma Svetového dňa vody v SBM … Continue reading

SVETOVÝ DEŇ VODY 2018 v SBM

Téma Svetového dňa vody v SBM v roku 2018 bola VODA a ZLATO. V prednáške lektor prostredníctvom obrázkovej prezentácie poukázal na 4 druhy vody v kolobehu zlata.

  1. Hydrotermálna voda prinášajúca zlato do rudných žíl
  2. Erózna voda pôsobiaca pri vzniku sedimentačných ložísk
  3. Banícka voda pomáhajúca pri všetkých procesoch ťažby zlata
  4. Hutnícka voda používaná pri konečnej výrobe zlata

V troch prednáškach bola táto téma prezentovaná 56 žiakom.

Článok môžete komentovať ...