02.09.2021 Finisáž inštalácie projektu AFLOAT

Finisáž inštalácie projektu AFLOAT a hudobný hosť formácia EA v Starom zámku už 4.9.2021.

Banská Štiavnica, nádvorie Starého zámku
Sobota: 4.9.2021 o 20.00
Finisáž inštalácie projektu AFLOAT + hudobný hosť formácia EA 

Pozývame Vás na finisážový večer inštalácie efemérneho diela AFLOAT. Dielo vďaka farebným, svetelným frekvenciám umožňuje komplexný divácky zážitok najmä po zotmení. Architektúra nádvoria STARÉHO ZÁMKU vytvára dielu spektakulárne scénické zázemie. 

Príďte si to s spolu s nami zažiť. Intenzitu nekaždodenného zážitku umocní koncert alternatívno – elektronického zoskupenia EA. 
Vstup: VOĽNÝ

Dielo AFLOAT reflektuje na tému empatia, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Skutočná empatia však vyžaduje, aby sme vykročili mimo svoje vlastné emócie a dívali sa na veci z pohľadu druhého človeka. Objekt predstavuje monumentálnu vzduchovú inštaláciu, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Tie sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, čo zodpovedá faktu, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľba ale je prirodzeným stavom.

Autori pracovali zámerne s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.
Autori diela Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika Moravčíková pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Spoločne vytvorili projekt putovnej efemérnej inštalácie. Doc. Mgr. Bohuš Kubinský predstavuje generáciu slovenských vizuálnych umelcov zameranú predovšetkým na sochárstvo vo veľkom aj malom meradle, menej na klasické žánre - objekty alebo site specific inštalácie; okrem toho sa venuje pedagogickej práci a dizajnu. Ako pedagóg skúma vzťah medzi umeleckým dielom a architektúrou, vzdeláva študentov v umení a podieľa sa na analýze vizuálneho umenia v kontexte súčasného stavebného prostredia. Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. pôsobí v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry v spojení s modernými technológiami. Venuje sa presahovým výtvarným inštaláciám, vizuálnemu umeniu a kurátorstvu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti skúma vzťah technológií a prezentácie umenia s cieľom vzdelávania širokej verejnosti. Paulína Ebringerová spoločne s Bohušom Kubinským vyučujú na FAD STU predmet Efemérne umenie. Ako pedagogická dvojica majú za sebou viaceré monumentálne inštalácie, ktorými vedú mladú generáciu architektov, dizajnérov a umelcov do života praxe. Jednou z nich je aj tretia spoluautorka diela Monika Moravčíková, ktorá je absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, prvého stupňa FAD STU a nositeľkou Ocenenia Emanuela Hrušku 2020/21 v kategórii - ODMENA.

Článok môžete komentovať ...