22.09.2021 Európsky klimatický pakt spúšťa kampaň o udržateľnej doprave

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o opatreniach v oblasti klímy súvisiacich s udržateľnou mobilitou, poukázať na to, ako ľudia, firmy a mestá naprieč celou Európou menia svoje zaužívané spôsoby prepravy na šetrnejšie k planéte.

Jedna štvrtina všetkých vyprodukovaných emisií skleníkových plynov v Európskej únii pochádza z dopravy, čo významne ovplyvňuje životné prostredie i kvalitu našich životov. V septembri a októbri sa preto Európsky klimatický pakt pri príležitosti Európskeho týždňa mobility a Európskeho roku železníc venuje téme udržateľnej mobility.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o opatreniach v oblasti klímy súvisiacich s udržateľnou mobilitou, poukázať na to, ako ľudia, firmy a mestá naprieč celou Európou menia svoje zaužívané spôsoby prepravy na šetrnejšie k planéte, a podporiť a inšpirovať ďalších ľudí a organizácie, aby namiesto áut volili ekologickejšie formy dopravy.

Práve automobilová doprava je najväčší znečisťovateľ - až 70 % z celkových emisií vyprodukovaných dopravou majú za následok autá. Cestná doprava je tiež hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia v mestách. Európska komisia preto prijala návrhy, ktorých cieľom je znížiť automobilové emisie do roku 2030 o 55 % a do roku 2035 dosiahnuť nulové emisie z nových áut.

Každý krok sa počíta
September predstavuje pre väčšinu Európanov návrat k povinnostiam spojený s každodenným cestovaním do práce a do školy. Každý z nás preto môže priložiť ruku k dielu a malou zmenou v našich životoch prispieť k ochrane životného prostredia: začať chodiť viac peši, jazdiť na bicykli, cestovať mestskou hromadnou dopravou či vlakom, menej lietať, alebo jazdiť na elektromobiloch, to všetko sa ráta.

Každý z nás môže svoj prísľub týkajúci sa udržateľnej mobility registrovať na platforme www.count-us-in.org a pridať sa tak k tisíckam ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty. Alebo môžete svoj prísľub zdieľať na sociálnych sieťach s označením #ClimatePactMovement.
Sledujte video #ClimatePactMovement a pozrite sa, ako ľudia prijali výzvu a vyjadrili svoj prísľub v oblasti udržateľnej mobility: https://bit.ly/39k7FDz
Alebo sledujte video https://www.youtube.com/watch?v=gWdE5MRbtzI

Európa oslavuje udržateľnú dopravu
Ďalším dôvodom, prečo sa kampaň spúšťa práve v septembri, je Európsky týždeň mobility, ktorý sa každoročne koná od 16. do 22. septembra. Tento rok sa nesie v téme “Bezpečne a zdravo s udržateľnou dopravou” reagujúc na ťažkosti a zmeny, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

O Európskom klimatickom pakte a Európskej zelenej dohode
Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody, projektu Európskej komisie, ktorý pomáha Európe dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska zelená dohoda má za snahu prejsť na udržateľnú ekonómiu v rámci Európskej únie a to tak, že klimatické a environmentálne výzvy mení na príležitosti. Jeho cieľom je spraviť klimatickú neutralitu spravodlivú a inkluzívnu.

#slovenske_banske_muzeum #ClimatePactMovement #EUClimatePact #MyWorldOurPlanet

Článok môžete komentovať ...