04.10.2021 Covid automat v SBM od 4.10.2021

Informácie pre návštevníkov o prevádzke expozícií SBM v okresoch Banská Štiavnica a Prievidza od 4.10.2021.

Oboznámenie s prevádzkovými pokynmi v expozíciách Slovenské banského múzea od pondelka 4. októbra 2021 podľa COVID AUTOMATU – systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2.

Okres Banská Štiavnica a okres Prievidza sú od pondelka 4. októbra 2021 podľa COVID AUTOMATU zaradené do oranžového stupňa (ostražitosť), čo pre expozície múzea v meste Banská Štiavnica a v meste Handlová znamená nasledovné:

  • SBM nepristupuje k deleniu návštevníkov (na zaočkovaných, neočkovaných, testovaných alebo preukazujúcich sa potvrdením o prekonaní ochorenia), a preto sa riadi pravidlami pod názvom „ZÁKLAD
  • v interiéri sa od návštevníkov vyžaduje používanie rúška resp. inej formy prekrytia nosa a úst, aplikácia dezinfekcie na ruky
  • povolené sú len individuálne prehliadky
  • platí pravidlo 1 návštevník na 15 m² plochy expozície

V Banskej Štiavnici, 30.septembra 2021

Článok môžete komentovať ...