20.08.2017 CAPALEST V SBM

16. august 2017, 18:00 hod.
TOTO! Je kabinet ilustrácie – stretnutie s ilustrátorkou Kristínou Kubáňovou a koncert Vagon Poetry Orchestra.
Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

17. august 2017, 20:00 hod.
Smútok a samota- inscenované čítanie z diela Ivana Kraska a Paula Verlaina.
Starý zámok- Lapidárium, Starozámocká 12, Banská Štiavnica

18. august 2017, 20:00 hod.
Divadelné predstavenie – divadlo Romathan.
Starý zámok- Lapidárium, Starozámocká 12, Banská Štiavnica

19. august 2017, 10:00 hod.
Sto rokov spolu (?)  – tradičná diskusia.
Kammerhof- nádvorie, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

19. august 2017, 17:30 hod.
Sedem údolí- Inscenované čítanie s hudbou.
Starý zámok- Rytierska sála, Starozámocká 12, Banská Štiavnica

Článok môžete komentovať ...