29.01.2020 Announcement

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vypisuje výberové konanie na funkciu vedúceho/vedúca Oddelenia Galérie Jozefa Kollára.

Požiadavky : - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore-História výtvarného umenia a architektúry

                    - minimálne 5 rokov praxe

                    - organizačné a riadiace schopnosti

                     - komunikačné schopnosti

                     - ovládanie cudzieho jazyka je výhodou

K žiadosti je potrebné priložiť:

- profesijný životopis

- doklad o vysokoškolskom vzdelaní

- potvrdenie o odbornej praxi

- výpis z regista trestov /nie starší ako 3 mesiace/

Životopis spolu s požadovanými dokladmi doručte na sekretariát Slovenského banského múzea, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 15. februára 2020.

Bližšie informácie na úseku personálnej práce t.č.: 045/694 94 11.

Článok môžete komentovať ...