Zborníky Slovenského banského múzea – predaj

 • Zborník Slovenského banského múzea 24.
  LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 24. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015.  282 s. ISBN 978-80-85579-50-5 Publikované príspevky sú rôznorodého obsahového zamerania, ako napr. k dejinám baníctva, ...
 • Zborník Slovenského banského múzea 23.
  LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 23. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. 288 s. ISBN 978-80-89151-32-5 Príspevky publikované v zborníku sú rôznorodého obsahového zamerania, sú to príspevky k deji...
 • Zborník Slovenského banského múzea 22.
  MATEJKOVÁ, Adriana (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 22. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2009. 304 s. ISBN 978-80-85579-43-7 V zborníku sú prezentované odborné štúdie, ktoré podávajú poznatky k montánnej histórii viacerých lokalít na ...
 • Zborník Slovenského banského múzea 21.
  LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 21. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2007. 224 s. ISBN 978-80-85579-35-2 Bohatú výskumnú činnosť zameranú na montánnu archeológiu, dejiny baníctva, výtvarné umenie, etnografiu, školské de...
 • Zborník Slovenského banského múzea 20.
  LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 20. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2004. 184 s. ISBN 80-85579-30-8 Publikované príspevky prezentujú pestrosť a bohatosť tém súvisiacich s dejinami baníctva na Slovensku a poukazujú na v...
 • Zborník Slovenského banského múzea 19.
  LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 19. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2002. 166 s. ISBN 80-88924-32-4 V zborníku sú publikované štúdie, ktoré odzneli tiež na medzinárodnom seminári Európske ložiská striebra a vplyv ich ť...
 • Zborník Slovenského banského múzea 16.
  LABUDA, Jozef (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 16. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1993. 313 s. ISBN 80-901392-3-X Štúdie v zborníku sú zamerané na budovanie vodných nádrží v banskoštiavnickom rudnom revíre, uhoľné baníctvo v Badíne,...
 • Zborník Slovenského banského múzea 14.
  HOCK, Milan (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 14. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1989. 311 s. ISBN 80-217-0061-0 Publikované štúdie vychádzajú z výskumnej činnosti pracovníkov múzea a sú zamerané napr. na archeologickým výskumy v reg...
 • Zborník Slovenského banského múzea 12.
  HOCK, Milan (ed.). Zborník Slovenského banského múzea 12. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1985. 360 s. Publikované štúdie sú zamerané na dejiny baníctva rôznych lokalít Slovenska – stredoslovenská banská oblasť a východoslovenskú banskú obla...