Zborník Slovenského banského múzea 25.

LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds.). Zborník Slovenského banského múzea 25. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017.  334 s. ISBN 978-80-85579-54-3.

Publikované príspevky sú rôznorodého obsahového zamerania, ako napr. k dejinám baníctva, geológie a mineralógie, baníckeho školstva, etnografie, dejín výtvarného umenia, múzejnej odbornej výskumnej,  zbierkotvornej a edukačnej činnosti a pod.

Cena: 10,00 €