Zborníky prednášok zo seminárov – predaj

 • Zborník prednášok z 13. medzinárodného ERBE sympózia
  HARVAN, D. (ed.) Zborník prednášok z 13. medzinárodného ERBE sympózia. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2015. 241 s. ISBN: 978-80-89304-17-2. Zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na 13. medzinárodnom ERBE sympóziu, usporiadanom Slovenský...
 • Argenti fodina 2014
  LABUDA, Jozef (ed.). Argenti fodina 2014. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2015. 181 s. ISBN 978-80-85579-49-9 Zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Argenti fodina 2014, ktorá sa konala v dňoch 10.-12.septembr...
 • VIVAT AKADÉMIA Banská Štiavnica
  DENKOVÁ, Zuzana; KAMENICKÝ, Miroslav (ed.). Vivat Akadémia Banská Štiavnica. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2013. 288 s. ISBN 978-80-85579-48-2 Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie bol vydaný pri príležitosti 250. výročia založenia...
 • Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok
  SOMBATHYOVÁ, Magdalena (ed.). Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005. 137 s. ISBN 80-85579-34-0 Zborník referátov z medzinárodného sympózia bol vydaný pri príležitosti 270. výročia založenia odbornej ban...
 • Nerastné bohatstvo v lomoch
  SOMBATHYOVÁ, Magdalena (ed.).  Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2007. 140 s. ISBN 80-85579-34-0 V zborníku prednášok sú publikované odborné vedecké príspevky, ktoré odzneli na seminári Nerastné bohatstvo v lomoch, ktorý sa konal pri príležitos...
 • Európske ložiská striebra a vplyvy ich ťažby na životné prostredie
  NOVÁK, Ján – ŠUŠKOVÁ, Helena (eds.). Európske ložiská striebra a vplyvy ich ťažby na životné prostredie. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2002. 143 s.  ISBN 80-88924-23-5 Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára prináša príspevky zamer...
 • Alma mater
  MATEJKOVÁ, Adriana (ed.). Alma mater – Banská Štiavnica : európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2006. 184 s. ISBN 80-85579-33-2 Zborník prednášok bol vydaný v roku 2006, kedy uply...
 • Montánna archeológia na Slovensku
  LABUDA, Jozef. Montánna archeológia na Slovensku : 25 rokov výskumu lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005. 131 s. ISBN 80-85579-31-6 Lokality banských miest či na Slovensku alebo vo svete sú predmetom ...
 • Argenti fodina 2011
  LABUDA, Jozef. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2011. 157 s. ISBN 978-80-89151-31-8 Zborník Argenti fodina 2011 predkladá čitateľom veľký počet prednášok, ktoré približujú výskumy odborných pracovníkov – archeológov, historikov, metalurgov, mu...
 • Argenti fodina 2008.
  LABUDA, Jozef. Argenti fodina 2008. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008. 108 s. ISBN 978-80-85579-44-4 Druhý ročník medzinárodného seminára Argenti fodina sa konal  v roku 2008, kedy si odborná historická verejnosť pripomenula 500. výročie ú...
 • Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska
  JANCSY, Peter (ed.). Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2007. 60 s. V zborníku sú publikované prednášky zamerané na nerastné bohatstvo Slovenska a jeho prvenstvá v tejto oblasti. Zaujímavými sú tiež príspevky...
 • Zborník : seminár k životu a dielu G. Schweitzera a A. Pécha.
  HERČKO, Ivan (ed.). Zborník prednášok k dejinám baníctva na Slovensku : seminár k životu a dielu G. Schweitzera a A. Pécha. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1995. 115 s. ISBM 80-85579-12-X Zborník bol vydaný pri príležitosti 150.. výročia sm...
 • Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta
  ČELKOVÁ, Mária (ed.): Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008. 135 s. Významným umelcom pôsobiacim v Banskej Štiavnici a ďalších mestách v stredoslovens...