Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas-výsledková listina

Výsledková listina

XIX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS“

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu: EGO versus EKO

VÝSLEDKOVÁ LISTINA V PDF

  1. Kategória – žiaci MŠ /ceny udelila Galéria Jozefa Kollára/

Martin Dobrodenka „Čo som mal na obed (človečina v keli)– ZŠ s MŠ Hugolína, Gauloviča, Školská 369, 018 52 Pruské

Filip Gelačák – „Žabky majú radi čistú vodu“ -MŠ Skalité-ústredie č. 632, 023 14 Skalité
Natália Ježíková – „Vtáčik“ – MŠ Skalité-ústredie č. 632, 023 14 Skalité
Čestné uznanie deťom (Bianka Boháčová, Ivona Rochovská, Kristína Rašiová) ZŠ s MŠ, Pohorelá, Kpt. Nálepku, 878 976 69 Pohorelá

 Čestné uznanie, MŠ Lidická 72, 059 51 Poprad-Matejovce

  1. Kategória – žiaci I. stupeň ZŠ /ceny udelila Galéria Jozefa Kollára/

Sandra Chládeková – „Chýbajúca zeleň“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Lucia Červencová – „Medzi ľudskými sídlami“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Daniel Bvóc – ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, 969 01 Banská Štiavnica
Kolektívna práca (Treda:Zajkovo) – „Mravenisko“ – ZŠ s MŠ V.Mináča, SNP 1177, 980 55 Klenovec
Kolektívna práca (Trieda:Zajkovo)- „Bociany“ – ZŠ s MŠ V.Mináča, SNP 1177, 980 55 Klenovec
Patrik Passia – „Ešte váhaš?“ – ZŠ Kurime Družstevná 222, 086 12 Kurima
Viktória Celderová – „Strom vtákov“ – ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, 969 01 Banská    Štiavnica

Čestné uznanie kolektívu za práce – ZŠ Oslany Školská 56/9, 972 47 Oslany
Čestné uznanie kolektívu za práce –  CZŠ sv. Františka Assiského, A. Gwerkovej – Göllnerovej 9 969 01 Banská Štiavnica
Čestné uznanie – ZŠ trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Čestné uznanie kolektívu– ZŠ Vajanského 93, 900 01 Modra

  1. Kategória –  st. ZŠ / Ceny  udelilo Pohronské osvetové stredisko/

Lukáš Štupák „Naše EKO tiene“,  ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
Maxim Lajčiak „V smogu“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Denis Vavrek „V zajatí človeka“, ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
Katarína Šenkeryová „Civilizácia“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina

Emília Jányová, Lea Studeníková – ZŠ, J. Horáka, P.Dobšinského 17, Banská Štiavnica Čestné uznanie ZŠ Matice Slovenskej 13, 080 01 Prešov (4-autori: Kristián Hurajt, Dávid Hudák, Lukáš Richnavský, Laura Osvaldová

Čestné uznanie ZŠ s VJM Šíd za kolektívnu prácu, 986 01 Šíd

Čestné uznanie Paulíne Jančárovej – ZUŠ Hlohovec

  1. Kategória – žiaci I. stupňa ZUŠ  /ceny udelilo Mesto Banská Štiavnica /

Sidónia Malovcová„Mačiatka“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01

Lenka Zuzčáková – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 01 Žilina

Bianka Noemi Borchová – „Jašteričky“ – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 01 Žilina

Kristína Kačírová – „Neničte nám domov“ – SZUŠ Breziny 289, 055 62 Prakovce
Kristína Kucharčíková – „Pytačky v záhrade“ – ZUŠ Školská 945, 022 01 Čadca
Lukáš Kravec – „Na lúke“ – ZUŠ Lutherovo nám. Č. 1, 056 01 Gelnica

Filip Goč  – „Motýľe na skale“ – SZUŠ  Jánoš, Mostova 4, 034 01 Ružomberok
Melánia Gočová- „Motýľe s odkazmi“ – SZUŠ  Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok
Katarín Klimeková- ZUŠ Hlohovec

Izabelle Záhorská- „Potulky krásnou prírodou“ – SZUŠ Gemerská Cesta 1, 984 01 Lučenec

  1. Kategória – žiaci II. stupňa ZUŠ  /ceny udelilo Mesto Banská Štiavnica /

Natália Malychinová „Vzlietnem“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01

Sára Pereslényová– ZUŠ Hlohovec

Sophia Stella Vargová, -„Eko verzus Ego“ – SZUŠ Gemerská Cesta 1, 984 01 Lučenec
Čestné uznanie za kolekciu „Zvieratá na plagátoch“ – ZUŠ Radničné nám. 4, 969 01 Banská Štiavnica

  1. Kategória –  študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Slovenská agentúra životného prostredia/SAŽP/ – ocenenia pre stredoškolákov:

Sarah Jevčiková – „Staronová krása“– SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce

Aneta Naďová – „Ego versus Eko“ – Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok
Lenka Poláčeková – „Zem nepatrí človeku. Človek patrí Zemi“ – SUŠ Slávkovská 19, 060 01 Kežmarok

Galéria Jozefa Kollára   (Stredná škola):

Čestné uznanie Dušan Klimej – „Vták Smetihlav“ – SUŠ L. Bielika,, Vajanského 23, 934 03 Levice

Cena primátorky Banskej Štiavnice :

Marián Divílek, dosp. – kolekcia 4-krát z prírody, ZUŠ Hlohovec

SAŽP (Špeciálne ZŠ):

Viktória Valicová- „Solnička“- ŠZŠ Krupina, Partizánska 26/4, 963 01 Krupina
Martin Rác- „Čo si vyberieme ?“- SŠ internátna, Mičurova 364i/1, 014 01 Bytča
Martina Kaločajová, – „Motýlia krása“ – ŠZŠ, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

SAŽP Čestné uznania kolektívom:

ŠzŠ, Ul. Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

ŠzŠ Vtáčkovce 2, 044 47 Kečerovce

Sneny spoločnosti OBNOVA s.r.o.:

Michal Kuhn – „Radšej žijem v čistom mori ako na smetisku“ -ZUŠ Radničné nám. 4, 969 01 Banská Štiavnica
Alica Holubčíková – „Mikuláš v mori“ – ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín
Stanislava Tkáčiková – „Starám sa o koníka“ – ZŠ Sibírska 42, 080 01 Prešov

Ceny kníhkupectva Antikvariátik :

Sidónia Malovcová – „Mačiatka“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Sára Potoková – „Vtáčí štebot“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Robert Dolník – „S mamou“ – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

Ceny Mesta Banská Štiavnica pre zahraničné školy:

Dóra Elekes, 11 r., „A kövnyezet megánása“- Széchényi F. Általános Iskola Soproni u. 1., 9436 Fertöszéplak

Márió Erdélyi, 12 r., Doborjáni Ferenc EGYMI, Brennbergi út 82, 9400 Sopron

Liao Fia You, 13 r., Soproni Gárdonyi Géza Átlalános Iskola, Ferenczy J.u. 1., 9400 Sopron
Sebastian Iabloncic, 7 r., „Domček mojej starej mamy“, „Krása prírody“- SCOALA  GIMNAZIALĂ , FĂGETU Nr.1 juid: SĂLAY, 457 271 PLOPIŠ, Rumunsko
Kaja Petrovič, 14 r., „Hope vs. Fear“, – OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, Župančičeva 10, 2250 Ptuj, Slovenia

Čestné uznanie kolektívom:

Soproni Gárdonyi Géza Átlalános Iskola, Ferenczy J.u. 1., 9400 Sopron

Primary school Ljudski vrt Ptuj, branch Grajena, Grajena 60, 2250 Ptuj, Slovenija

Fertö-táj Általános Iskola, Iskola u.9,9437 Hegykó

OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, Župančičeva 10, 2250 Ptuj, Slovenia