Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici,

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica,

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica

vyhlasujú

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: EGO versus EKO

Téma veľkým aj malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Dokážeme citlivo vnímať jej krásu, energiu a harmonický poriadok? Ako sa k nej správa človek? Berie alebo aj dáva?  Pomáha alebo aj ubližuje? EGO versus EKO. Pokúste sa výtvarne zodpovedať tento vzťah.

Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :

  1. žiaci MŠ
  2. žiaci I. stupeň ZŠ
  3. žiaci II. stupeň ZŠ
  4. žiaci I. stupňa ZUŠ
  5. žiaci II. stupňa ZUŠ
  6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2, pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 22.3.2017

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 12.4.2017 o 11.00 hod., v Galérii Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice  č.8, Banská Štiavnica

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

č. t. 045/6949422, 045/6913431, galeria@muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

EvE_uputavka