Týždeň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu, 10.-14.november 2014

Slovenské banské múzeum, sa prostredníctvom svojej expozície Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe, aj v roku 2014 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v dňoch 10.-14. novembra 2014 v čase od 8:00 do 15:00.

Pre návštevníkov je pripravená hra s názvom Ako dakedy starí baníci merali, ale aj Prehliadka funkčných modelov banských zariadení.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre vopred ohlásené skupiny.

Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18

Vstupné: 1,00 €

Viac informácií o podujatí: www.muzeumbs.sk alebo http://www.tyzdenvedy.sk/

PLAGÁT V PDF