Týždeň vedy a techniky hravo, 09.-13.november 2015, Kammerhof

Slovenské banské múzeum, sa prostredníctvom svojej expozície Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe, aj v roku 2015 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v dňoch 09.-13. novembra 2015 v čase od 8:00 do 15:00.

Pre návštevníkov je pripravené skladanie originálnych puzzle, ktoré im zároveň prezradí viac o spôsobe získavania zlata a striebra z rudy.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre vopred ohlásené skupiny.

Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18

Viac informácií o podujatí: www.muzeumbs.sk alebo http://www.tyzdenvedy.sk/

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

 

PLAGÁT

 

Foto: M.Sombathyová