Svetový deň zeme v SBM, 21.apríl 2017 o 9:00 hod.

Slovenské banské múzeum pozýva osláviť Deň Zeme prostredníctvom tematickej vychádzky po žile Terézia, ktorá sa uskutoční 21.apríla 2017 od 9:00 hod. Stretnutie bude na Nám. sv. Trojice 6, pred budovou Mineralogickej expozície-Berggericht. Podujatie je súčasťou Roku Márie Terézie v Slovenskom banskom múzeu. Po skončení vychádzky je možné sfárať aj do bane za špeciálne vstupné 2,00 €/osoba.

Kontakt: mineralog@muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie.

PLAGÁT V PDF