Svadobné obrady a hostiny

SVADOBNÉ OBRADY

Ak ste si zamilovali okrem Banskej Štiavnice aj osobu opačného pohlavia a radi by ste spojili tieto dve lásky dokopy, ponúkame Vám možnosť zrealizovať svoj svadobný obrad v atraktívnych historických priestoroch Slovenského banského múzea. Svadobný obrad môže byť v Rytierskej sále Starého zámku, alebo v reprezentačných priestoroch siene komorských grófov v objekte Kammerhofu. V týchto priestoroch sú však možné len civilné obrady a to na základe dohody medzi záujemcami o obrad a Mestským úradom v Banskej Štiavnici. V prípade záujmu o takýto obrad je potrebné rezervovať priestory minimálne 1 mesiac pred obradom. Slovenské banské múzeum si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť v prípade, že priestory by boli rezervované za účelom iných aktivít.

Cena:
Základná cena za prenájom je 120,00 €. V cene je započítaný  prenájom priestoru na 1,5 hodiny, 50 stoličiek (podľa želania svadobčanov), základná príprava a upratanie priestorov.

Fotenie novomanželov v priestoroch Starého zámku (interiér a exteriér) sa spoplatňuje sumou 20,00 €.

Zapožičanie a inštalácia výzdoby v priestoroch konania svadobného obradu je spoplatnené sumou 30,00 €.

V prípade ďalších požiadaviek si Slovenské banské múzeum vyhradzuje právo uvedenú sumu upraviť v závislosti od rozsahu požadovaných dodatočných služieb.

Postup rezervácie: overte si, či je termín voľný, následne ho konzultujte s Matričným úradom mesta Banská Štiavnica, kde dohodnete aj čas obradu a po dohode s matrikou si ho záväzne rezervujete u nás v múzeu

Upozornenie: Priestory Rytierskej sály  nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

Cenník prenájmov od 01.05. do 30.09 v PDF

Cenník prenájmov od 01.10. do 30.04. v PDF

 

Foto: K. Patschová

SVADOBNÝ OBRAD – Kammerhof

V prípade záujmu o civilný svadobný obrad v priestoroch Kammerhofu je možné využiť  Sieň komorských grófov (maximálne 40 osôb).

Cena: 80,00 € (1,5 hodiny prenájmu priestorov).  Základná cena zahŕňa prenájom priestoru Siene komorských grófov, prípravu stoličiek na svadobný obrad, energie.  Múzeum si vyhradzuje právo navýšiť sumu v prípade záujmu o dodatočné služby. Zapožičanie výzdoby 30,00 €, fotenie – interiér, exteriér 20,00 €.

                
 SVADOBNÉ HOSTINY

V Starom zámku sa môže odohrávať nielen Váš svadobný obrad, ale aj Vaša svadobná hostina. Rytierska sála a sála na tancovanie sú k dispozícii pre Vás a Vašich hostí.
V cene 1.100,00 € je zahrnutý prenájom 2 miestností pre svadobných hostí, priestory pre zázemie cateringu, stoly, stoličky (80-100 osôb), základná príprava, upratanie priestorov a energie.
Upozornenie: Priestory Rytierskej sály a Knižnice nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

OSLAVY A MENŠIE SVADOBNÉ HOSTINY

Kaplnka v Kammerhofe je vám k dispozícii, ak máte záujem osláviť významné životné jubileum, stretnutie absolventov školy, alebo plánujete menšiu svadbu (odporúčame do 40 osôb). Súčasťou priestoru je aj kuchynka. V prípade záujmu Vám stravu dodá niektorá z banskoštiavnických reštaurácií. Prenájmom kaplnky v Kammerhofe získa vaša oslava výnimočnosť a nerušené historické prostredie. V prípade svadobného obradu v Sieni komorských grófov môžete na svadobnú hostinu využiť napríklad kaplnku Kammerhofu a tak “po suchu” prejsť z poschodia do suterénneho priestoru.
Cena:
Od 30 € za každú začatú hodinu. Základná cena zahŕňa prenájom priestoru, 50 ks stoličiek a 20 stolov, energie. Múzeum si vyhradzuje právo navýšiť sumu v prípade záujmu o dodatočné služby (stoly, stoličky, zabezpečenie kultúrneho programu, prenájom tanierov, príborov…).

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk    tel.: 045-694 94 51