Smútočný oznam …

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.12.2017 zomrel náš bývalý dlhoročný zamestnanec a riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Doc. Ing. Ivan HERČKO, CSc.

vo veku 74 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 30. 12. 2017 o 16:00 hod. v Dome smútku v Banskej Štiavnici.

Nech odpočíva v pokoji.

Kancelária riaditeľa Slovenského banského múzea