SBM obohatilo ponuku expozície Starý zámok o novú dlhodobú výstavu!

Už po štvrtý krát pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (SBM) pre všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta podujatie Dušičky z Nového zámku. Prvé dva ročníky akcie ponúkli návštevníkom nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou panoramatickou vyhliadkou na vysvietenú „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. Od roku 2016 SBM  koncept podujatia rozšírilo o výchovno-vzdelávací rozmer. Jeho súčasťou je posterová prezentácia vybraných desiatich významných osobností pochovaných na banskoštiavnických cintorínoch. Zaujímavý večerný program má u návštevníkov podnietiť záujem o hroby významných osôb pochovaných na miestnych cintorínoch.

Keďže sa však koná len raz ročne, bola snaha tému prezentovať aj dlhodobo. Táto myšlienka viedla k realizácii projektu dlhodobej výstavy Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov. Výstava vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Iniciatíva za živé mesto, o. z. a v roku 2017 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch druhej najnavštevovanejšej expozície SBM – na Starom zámku, ako súčasť samoobslužnej prehliadky bez lektora. V roku 2017 bola realizovaná jej prvá etapa, na rok 2018 je plánované jej dokončenie. Veríme, že téma výstavy osloví nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov Banskej Štiavnice a srdečne Vás pozývame na jej prehliadku.

Výstavu z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.