Faktúry 2012

Faktúra – komisionálny predaj

Faktúra – toner

Faktúra – komisionálny predaj

Faktúra – tlač plagátov

Faktúra – preprava drevného odpadu

Faktúra – spotrebný materiál

Faktúra – komisionálny predaj

Faktúra – pohonné hmoty

Faktúra – kontrola systémov EZS

Faktúra – vodné a stočné

Faktúra – komisionálny predaj

Faktúra – servisné poplatky r. 2012

Faktúra – plyn

Faktúra – elektrina

Faktúra – komisionálny predaj

Faktúra – nákup zbierok

Faktúra – stroj Minolta

Faktúra – mobilné telefóny

Faktúra – spotrebný materiál

Faktúra – plyn

Faktúra – elektrina

Faktúra – pohonné hmoty

Faktúra – svietidlo

Faktúra – stravné lístky

Faktúra – čistenie kanalizácie

Výmena čelného skla

inzercia

Časopisy

Spotrebný materiál

Účastnícky poplatok

Spotrebný materiál

Havarijné poistenie

Vodné a stočné

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Rozbor archeologických vzoriek

Telefónny účet

Plyn

Grafika a tlač plagátov

Elektrocentrála

Projektová dokumentácia

Rezivo

Vodné a stočné

Služba MVS

Komisionálny predaj

Revízie

Pohonné hmoty

Spotrebný materiál

Servis kotolní

Projekt – Stretnutie generácií

Oprava dverí

Počítačový technik

Vybavenie kancelárie TIK

Plyn

Vybavenie kancelárie TIK

Revízie

PZP

Elektrina

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Nabíjačka batérií

Spotrebný materiál

Revízie bleskozvodov

Spotrebný materiál

Práce s plošinou

Servisné práce

Mobilné telefóny

Umiestnenie reklamnej tabule

Spotrebný materiál

 Spotrebný materiál

Spotrebný materiál

Grafické spracovanie kalendária

Tlač kalendária

Tlač skladačky

Knihy

Služby pevnej siete

Toner

Elektrina

Plyn

Spotrebný materiál

Pohonné hmoty