Faktúry 2017

spotrebný materiál

poistenie

služby mobilnej siete

vodné a stočné

vodné a stočné

externý disk

kontrola pokladní

spotrebný materiál

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

rekonštrukcia LAN siete v Handlovej

služby pevnej siete

Finančný spravodajca

plyn

poskytnutie služby – verejné obstarávanie

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

komisionálny predaj

digitálna kancelária

poistenie

predplatné Štiavnických novín

komisionálny predaj

elektrina

účet za mobilné telefóny

plyn

plyn

komisionálny predaj

odstránenie havárie na UK

komisionálny predaj

členské SŽC

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

zimné pneumatiky 

komisionálny predaj

spotrebný materiál

prevoz zbierok

vyvesenie banera na fasádu

kancelárske stoličky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

kancelárske potreby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

knihy

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

členstvo ICOM

prevoz zbierok

DHIM

služby mobilnej siete

stravné lístky

spotrebný materiál

DHIM do IC

plynový ohrievač

záclony

spotrebný materiál

podpora APV

spotrebný materiál

materiál do ekodielničky

elektromateriál

komisionálny predaj

služby pevnej siete

digitálna kancelária

plyn

zabezpečenie BOZP a PO 1/2017

spotrebný materiál

komisionálny predaj

toner

klimatizačné jednotky

tlač plagátov

preklady

služby pevnej siete

tlač posterov

PHM

kancelárske potreby

vodné a stočné

fixná zložka tepla Handlová

kalibrácia

komisionálny predaj

plyn

likvidácia odpadu

elektrina

elektrina

členské Región B. Štiavnica na rok 2017

poistenie

elektrina

spotrebný materiál

komisionálny predaj

kancelárske potreby

elektrina

pokuta

materiál pre ekodielničku v Handlovej

spotrebný materiál

PHM

elektrina

vyúčtovanie ceny tepla v Handlovej

časopis Mineralia Slovaca

služby mobilnej siete

kancelárske potreby

batérie do vysielačiek

stravné lístky

PZP

oprava schodov v Bartolomej štôlni

spotrebný materiál

vitríny do IC Geopark

diagnostika

vodné a stočné

kancelárske potreby

plyn

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady

zabezpečenie BOZP a PO

vodné a stočné

digitálna kancelária

pozáručná oprava

spotrebný materiál

zlatinky

spotrebný materiál

služby pevnej siete

baner

tonery

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

spotrebný materiál

plyn

pracovná vesta

stav účtu mobilnej siete

právne služby

elektromateriál

spotrebný materiál

poistenie majetku

spotrebný materiál

výmena skla Renault Laguna

služby informatika

služby informatika

služby informatika

vlhkomer

rekonštrukcia vykurovania v Kammerhofe

účet za mobilné telefóny

poplatok za komunálne odpady

daň Handlová

časopis Mineralia slovaca

časopis Múzeum

opravné a vyúčtovacie faktúry za elektrinu

služby práčovne