Faktúry 2017

spotrebný materiál

poistenie

služby mobilnej siete

vodné a stočné

vodné a stočné

externý disk

kontrola pokladní

spotrebný materiál

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

rekonštrukcia LAN siete v Handlovej

služby pevnej siete

Finančný spravodajca

plyn

poskytnutie služby – verejné obstarávanie

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

komisionálny predaj

digitálna kancelária

poistenie

predplatné Štiavnických novín

komisionálny predaj

elektrina

účet za mobilné telefóny

plyn

plyn

komisionálny predaj

odstránenie havárie na UK

komisionálny predaj

členské SŽC

elektrina

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

zimné pneumatiky 

komisionálny predaj

spotrebný materiál

prevoz zbierok

vyvesenie banera na fasádu

kancelárske stoličky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

kancelárske potreby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web doména

komisionálny predaj

knihy

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

členstvo ICOM

prevoz zbierok

DHIM

služby mobilnej siete

stravné lístky

spotrebný materiál

DHIM do IC

plynový ohrievač

záclony

spotrebný materiál

podpora APV

spotrebný materiál

materiál do ekodielničky

elektromateriál

komisionálny predaj

služby pevnej siete

digitálna kancelária

plyn

zabezpečenie BOZP a PO 1/2017

spotrebný materiál

komisionálny predaj

toner

klimatizačné jednotky

tlač plagátov

preklady

služby pevnej siete

tlač posterov

PHM

kancelárske potreby

vodné a stočné

fixná zložka tepla Handlová

kalibrácia

komisionálny predaj

plyn

likvidácia odpadu

elektrina

elektrina

členské Región B. Štiavnica na rok 2017

poistenie

elektrina

spotrebný materiál

komisionálny predaj

kancelárske potreby

elektrina

pokuta

materiál pre ekodielničku v Handlovej

spotrebný materiál

PHM

elektrina

vyúčtovanie ceny tepla v Handlovej

časopis Mineralia Slovaca

služby mobilnej siete

kancelárske potreby

batérie do vysielačiek

stravné lístky

PZP

oprava schodov v Bartolomej štôlni

spotrebný materiál

vitríny do IC Geopark

diagnostika

vodné a stočné

kancelárske potreby

plyn

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady

zabezpečenie BOZP a PO

vodné a stočné

digitálna kancelária

pozáručná oprava

spotrebný materiál

zlatinky

spotrebný materiál

služby pevnej siete

baner

tonery

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

spotrebný materiál

plyn

pracovná vesta

stav účtu mobilnej siete

právne služby

elektromateriál

spotrebný materiál

poistenie majetku

spotrebný materiál

výmena skla Renault Laguna

služby informatika

služby informatika

služby informatika

vlhkomer

rekonštrukcia vykurovania v Kammerhofe

účet za mobilné telefóny

poplatok za komunálne odpady

daň Handlová

časopis Mineralia slovaca

časopis Múzeum

opravné a vyúčtovacie faktúry za elektrinu

služby práčovne

vitríny do IC – preprava

tepovač

PHM

elektrina

školenie vodičov

geodetické zameranie výskumov

daň

elektromateriál

elektromateriál

geodetické zameranie výskumov

žiarivky

služby mobilnej siete

stravné lístky

oprava reg. pokladne

toner

spotrebný materiál

plyn

vodné a stočné

vodné a stočné

vodné a stočné

ozvučovacia technika

spotrebný materiál

vodné a stočné

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 3/2017

zábradlie Bartolomej štôlňa

spotrebný materiál

výrub stromov

spotrebný materiál

platba za pevnú linku

verejná správa – ročný prístup

paušál PZS I. Q 2017

likvidácia odpadu

PHM

fixná zložka tepla v Handlovej

digitálna kancelária

spotrebný materiál

stenový trezor

palivové drevo

elektromateriál

plyn

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

komisionálny predaj

dodávka a montáž EZS a PTV

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

poistné

komisionálny predaj

telefónny účet za mobilné telefóny

web doména

služby práčovne

spotrebný materiál

reprodukcia obrazu

elektrina

komisionálny predaj

smrekové rezivo

verejná správa SR – ročný prístup

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

oprava potrubia UK

poistné

oprava kanalizácie

komisionálny predaj

plyn

oprava tlačiarne

vodné a stočné

zabezpečenie BOZP a PO

spotrebný materiál

kancelárske potreby

kancelárske potreby

členský príspevok

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

stravné lístky

podpora APV

služby pevnej siete

vykurovanie v Handlovej

PHM

činnosť správcu siete

spotrebný materiál

digitálna kancelária

likvidácia odpadu

tlač pozvánok

použitie VKK

poplatok za odpady

plyn

komisionálny predaj

spotrebný materiál

čistenie žľabov, oprava strechy

zapožičanie filmu

účastnícky poplatok

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

elektrina

reštaurovanie fasádnych omietok

komisionálny predaj

PaM 2018

komisionálny predaj

kurz 1. pomoci

komisionálny predaj

elektromateriál

komisionálny predaj

poistné

PHM

mobilné telefóny